De Kweek

De nestladen worden helemaal volgepropt met kurk waarin de vogels naar hartelust kunnen gaan graven.

Het ene koppel maakt een nestkom vooraan bij de ingang terwijl andere vogels eerst een gang graven om dan aan het eind van de gang een nestholte te maken. Mijn eerste koppel Pullaria’s  legde haar eerste eieren in de nazomer van 2012. Dit lange wachten kwam doordat ik de vogels had ondergebracht in dezelfde ruimte als de papegaaien.

Dit gaf natuurlijk te veel lawaai en stress naar de Pullaria’s toe, en dus werd ik eigenlijk gedwongen om een aparte ruimte te creéren om zoveel mogelijk rust te geven aan mijn Pullaria’s.

Zo gezegd zo gedaan, en na wat van Keulen broedkooien gekocht te hebben zaten de Pullaria’s samen met twee koppels Agapornis Taranta’s in een aparte ruimte. Het zijn toch vogels van de dimorfimische groep agaporniden die geen geschreeuw van andere vogels dulden en graag volledig rust willen hebben.

De pop legde dus in het najaar vier eieren die dan zo’n 23 dagen bebroed worden. En inderdaad na 23 dagen hoorde ik het eerste piepgeluidje van mijn Pullaria’s uit het broedblok vandaan komen. De dag erop verliet het popje even het nestblok om te eten en dus voor mij de gelegenheid om even snel een kijkje te nemen in het broedblok.

Maar tot mijn grote teleurstelling was het jong gestorven, één van de andere drie was ook bevrucht en is helaas niet uitgekomen en de andere twee waren onbevrucht. Einde seizoen , maar het begin is er en ik ben weer een  ervaring rijker  geworden.

In het najaar van 2013 begon het popje weer een nestje te graven in het broedblok vol met nieuwe kurkplaten , en legde weer vier eitjes. Na 23 dagen wachten eigenlijk hetzelfde verhaal als in 2012, alleen was nu het jong aangevreten. De pop of de man , ja zeg het maar , weet denk ik nog niet dit is mijn jong /moet ik dat voeren ?  Is de voeding misschien niet in balans ik weet het niet, maar het seizoen was weer voorbij. Heb ik er nu wat van geleerd als verzorger ?  Nee, er werd dan ook contact gezocht met andere kwekers (zijn er niet zoveel ) van wat doe ik nu fout qua kweek ,voeding , nestblok, verlichting, nog stress in de kweekruimte , noem het maar op. Van een bevriende kweker Gosen Benjamins kreeg ik de tip om zomers de vogels naar buiten te brengen in de voliére. Dus in de zomer van 2014 zijn alle drie de koppels naar buiten toegegaan, de vogels vonden het prachtig en lieten zich helemaal kletsnat regenen terwijl er binnen helemaal niet van de bad- gelegenheid gebruik werd gemaakt. Ook de zon heeft hun goed gedaan en er zijn weer heel wat vitamines aangemaakt/opgeslagen via het schedeldak van de vogels.

Ze (alle drie de koppels ) waren in September dan ook in bloedvorm en zijn dan ook weer per koppel in de broedkooien geplaatst. In die zelfde week begonnen de eerste vogels gelijk al in de met kurk gevulde broedblokken te graven. En op 3 Oktober lag toen  ook al het eerste ei in het nest. De twee andere koppels waren iets later en legden hun eerste ei op respectievelijk 13 en 19 Oktober. Alle drie de koppels legden vier eieren.

Het wachten begon, 23 dagen, twee koppels zaten heel stevig te broeden en kwamen dan ook nooit van het nest als ik de vogels voederde. Het andere koppel daarin tegen kwam gelijk van de eieren als ik de kweekruimte binnen kwam. Dus voor mij een mooie gelegenheid om na zo’n twaalf dagen de eieren te schouwen. Twee eieren bevrucht van noem het maar bij koppel nr. 1. De twee andere koppels voerden voor mij de spanning op tot het eind.

Bij koppel nr. 1 hoorde ik na 22 dagen piepgeluidjes uit het blok komen en na controle bleken er twee jongen in het blok te liggen. Koppel nr.2 kreeg op 4 en 6 november twee jongen ,één ei is helaas niet uitgekomen de andere was onbevrucht. Koppel nr. 3 kreeg zo’n vier dagen na koppel nr.2  haar jongen, vier eieren en allemaal uitgekomen.

Ik was supertrots , drie koppels hebben gebroed en acht jongen. Maar…… dacht ik ook tegelijkertijd , we zijn er nog lang niet , ze moeten eerst alle acht maar eens uitgevlogen zijn.

Na zo’n twaalf dagen heb ik de eerste jongenPC080007 van koppel nr.1 geringd met ringmaat 4 mm, zo ook koppel nr. 2 en van koppel nr.3 kon ik er na twaalf dagen maar één ringen en moest dus nog twee dagen wachten. Twee dagen later trok ik het deksel van het blok af en toen rook ik het wel dit is niet goed. Een paar kurkplaten verwijderd en het grootste jong die ik geringd had en het aller kleinste jong lagen dood in het blok. De twee andere jongen leefden nog wel en piepten , maar waren ijskoud. Deze twee heb ik uit het blok gehaald en in mijn handen warm vastgehouden. Na zo’n twintig minuten hielden zij op met piepen en voor mij het teken dat ze lekker opgewarmd waren. Na nog zo’n tien minuten de jongen vastgehouden te hebben heb ik de jongen bij koppel nr. 2 ingelegd. En twee dagen later geringd. Deze ringnummers komen natuurlijk op het kaartje te staan van koppel nr.3. Maar helaas is één van deze twee na drie dagen toch nog doodgegaan. De jongen van koppel nr.1 groeiden voorbeeldig op en waren na zes weken bijna aan het uitvliegen toe, en piepte er ondanks de vogel geheel in de veer zat piepte deze er toch nog tussenuit (overleden).

Toen waren er nog maar vier. Op 12 December 2014 vloog van koppel nr.1 haar jong uit wat een geweldig moment was voor mij, eindelijk.  De andere drie jongen in het blok van koppel nr.2 groeiden voorbeeldig op, de twee jongste vogels zijn de veerpennen al behoorlijk zichtbaar terwijl het oudste jong al volledig in de veer zit . Koppel nr.3 heb ik de man en de pop gescheiden omdat de man het popje in haar poot heeft gebeten en bloede. Inmiddels veertien dagen verder maakt het popje het goed , de wond is geheeld , maar ze zit nog wel alleen in de kooi.

Op 22 December lag er een jong van koppel nr.2 op de grond, en heb deze weer terug gelegd in het nestblok. Maar na vijf dagen lag ze alweer buiten het nestblok, maar nu dood. Volgens mij werd het jong op één of andere manier afgestoten. Begin Januari zijn alle drie de jongen uitgevlogen. Van alle drie koppels heb ik een jong gekweekt, niet slecht dacht ik voor een beginnend Pullaria kweker.

De man en pop van koppel nr.3 zijn inmiddels weer herenigd . De jongen zijn nu inmiddels zo’n acht weken oud en kunnen gescheiden worden van hun ouders. Dit is vrij gemakkelijk in een van Keulen kooi ,daar ik een tussenwand erin schuif en van drie kooien er één voor de jongen maak en twee voor de ouders. Hier blijven ze nog een viertal weken  in zitten voordat de jongen naar een uitvlieg ruimte gaan. De uitslag van de jongen is één man en twee poppen, super toch !

Half Maart heb ik de jongen alle drie bij elkaar gezet en de ouders ook in een uitvlieg ruimte binnen en met een voliere

buiten waar ze lekker kunnen genieten van zon en regen . Begin April zie ik ook al dat het jonge mannetje steeds naast hetzelfde popje zit , in de gaten houden en misschien is dit alweer een prille liefde voor een nieuw koppel.